emotional intelligence, e-learning, leadership development Spacer
TalentSmartEQ Products and solutions
Emotional Intelligence Training
Emotional Intelligence Coaching
TalentSmartEQ Clients
Learn More About EQ
Frequently Asked Questions
About EQ
Contact TalentSmartEQ
Footer Graphic
Spacer Spacer Spacer HomeView Cart
Spacer Spacer Emotional Intelligence Training
Spacer
Emotional Intelligence Appraisal
Spacer
Spacer
Spacer Spacer
Spacer Spacer
Spacer
Spacer Spacer
Spacer
Spacer

За да го полагате тестот внесете го кодот за идентификација - ИД код (од осум цифри) кој можете да го најдете на задната корица на книгата и притиснете „Регистрирај се“.

ID Code:    

Запомнете дека овој код е од полза за ТЕСТОТ ЗА ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛЕГЕНЦИЈА. Кога ќе го завршите тестот ќе можете во кое било време да се вратите назад и да имате пристап до вашите резултати.


If you are having trouble locating the ID code, please contact TalentSmart® Customer Service for assistance at (888) 818-7627 (US toll free), (858) 509-0582 or Click Here to send an online request.

Spacer
Spacer
Footer Left Graphic
Spacer
Spacer
Spacer Spacer Spacer
Spacer Spacer

Ако веќе сте го полагале тестот ве молиме да ја внесете вашата адреса на електронска пошта и лозинката и притиснете „најави се“ за да продолжите:

Адреса на ел. пошта
Лозинка
   
Ја заборавивте вашата лозинка?
Spacer

Learn More About EQ & Leadership Through TalentSmart Articles